Select Page

ServiceMail.nl verkoopt geen adressen

Af en toe stellen mensen ons de vraag of ze bij ServiceMail.nl ook adressenbestanden kunnen lenen, huren of kopen. Het antwoord op die vraag is in alle gevallen: nee.

De regelgeving op het gebied van het verzenden van e-mail nieuwsbrieven is in Nederland vastgelegd in de Telecommunicatiewet. Daarin staan regels die ons allemaal moeten beschermen tegen ongewenste commerciële e-mail (spam). De belangrijkste regel is dat een ontvanger zichzelf expliciet moet aanmelden voor een e-mail nieuwsbrief, en dat deze ontvanger zichzelf op elk gewenst moment weer moet kunnen afmelden. Ook is het alleen toegestaan om nieuwsbrieven te versturen aan een adressenbestand, wanneer deze nieuwsbrieven hetzelfde doel dienen als wat werd vermeld ten tijde van de aanmelding voor het adressenbestand.