Select Page

Sinds 1 oktober 2009 is het verboden om ongewenste commerciële e-mail (spam) te versturen naar bedrijven. Dit is een uitbreiding van het verbod om spam te sturen naar consumenten, dat al vijf jaar geleden van kracht is geworden.

De wettelijke definitie van spam is het ongevraagd versturen van commerciële, charitatieve en of ideële berichten. Een dergelijk bericht is geen spam meer als ontvanger daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven, als het duidelijk is wie de afzender is, en als de ontvanger zich op elk moment direct kan afmelden.

Double opt-in

Expliciete toestemming voor het ontvangen van berichten moet worden verkregen via een zogenaamde ‘opt-in’ procedure. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanvinken van een checkbox. Daarnaast is het natuurlijk raadzaam om ook te controleren of het bewuste e-mail adres daadwerkelijk bestaat, bijvoorbeeld door een korte mail naar dat adres te sturen met daarin een link die doorverwijst naar het vervolg van de opt-in procedure. Dit wordt ook wel een “double opt-in” genoemd, omdat er in feite twee maal om een bevestiging wordt gevraagd.

Herkenbare afzender

De afzender van het bericht moet duidelijk identificeerbaar en herkenbaar zijn, zodat de ontvanger makkelijk en snel kan herleiden van wie het bericht afkomstig is. Hiermee wordt overigens de kans dat de mail wordt geopend ook groter (zie “Herkenbare afzender vergroot rendement e-mail marketing”).

Eenvoudig afmelden

Het moet voor de ontvanger van het bericht duidelijk zijn hoe men zich weer kan afmelden. De beste oplossing daarvoor is een link in het bericht waarmee men zich direct en zonder menselijke tussenkomst kan laten verwijderen uit het mailingbestand. Het is niet toegestaan om barrières op te werken, bijvoorbeeld door kosten in rekening te brengen voor een uitschrijving.

ServiceMail.nl voldoet aan alle eisen

Door gebruik te maken van een account bij ServiceMail.nl wordt automatisch voldaan aan alle eisen die hiervoor zijn beschreven. Ons systeem heeft standaard een double opt-in aanmeldingsprocedure, en elke mail die wordt verstuurd via ServiceMail.nl heeft altijd een link waarmee de ontvanger zich kan afmelden. Ook de naam van de afzender van de mailings wordt automatisch ingevuld.

Voor een iets uitgebreidere, juridische uiteenzetting over het spamverbod verwijzen wij naar de column van Mr. Steven Ras van ICTRecht.nl.

Share This