Select Page

Op zondag 16 oktober 2011 vindt onderhoud plaats aan de servers van ServiceMail.nl. Als gevolg daarvan zal er tussen 12.00u en 16.00u een onderbreking van ongeveer 30 minuten zijn waarin onze website en alle accounts onbereikbaar zullen zijn. Wij verontschuldigen ons bij voorbaat voor eventuele overlast door dit onderhoud.

Update 16 oktober 13.00u: het geplande onderhoudswerk is afgerond.

Share This