Select Page

Verzenden van spam is verboden

Een bedrijf uit Alphen aan den Rijn heeft van de toezichthouder OPTA een boete van € 250.000 gekregen wegens het versturen van ongevraagde bulk e-mail (spam). De man was ook in 2005 en 2007 al op de vingers getikt voor hetzelfde vergrijp. Daarom heeft de man ook een dwangsom gekregen van € 5.000 per dag als hij doorgaat met zijn activiteiten. Hij is overigens tegen de boete in beroep gegaan.

Verzenden van spam is verboden

Sinds 2004 is het in Nederland verboden om ongevraagd commerciële bulk e-mail te versturen aan particulieren. Dat verbod wordt in oktober 2009 uitgebreid, het is dan ook niet meer toegestaan om bedrijven lastig te vallen met spam. Deze regels staan in de Telecommunicatiewet. De OPTA houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.

Definitie van spam

De definitie van spam draait grotendeels om de vraag of de mailings door de ontvanger wel of niet zijn goedgekeurd. De ontvanger moet dus in staat worden gesteld om expliciet toestemming te geven voor het verzenden van de mails (via double opt-in), en daarnaast moet de ontvanger zich op elk moment volautomatisch weer kunnen afmelden.

Spam versturen met ServiceMail.nl onmogelijk

Klanten van ServiceMail.nl hoeven zich niet ongerust te maken over de vraag of hun mailings als spam kunnen worden aangemerkt. Ons systeem heeft namelijk verplicht een double opt-in aanmeldingssysteem, en elke verzonden mailing bevat altijd automatisch een afmeldingslinkje onderaan de mails.

Bronnen:

Lees ook: